-

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA İLKESİ 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

 

 

-Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek,muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz.

 

Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde;

 

markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet

 

standartları oluşturabilmek, -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya

 

mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız,

 

mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli

 

kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir,

 

sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde -Ceremony Tekstil

 

Tic LTD ŞTİ'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili

 

3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ müşterilerinin

 

markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet

 

standartları oluşturabilmek, -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

 

Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. 3. Kişisel Verilerin Aktarılması -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ, söz konusu kişisel verilerinizi

 

sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması

 

kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve

 

olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler,

 

tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

a) -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

 

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

 

c) -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma. Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvanı : -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ

 

Telefonu: 5050998900

 

Mersis No:0206069889900018

 

Vergi Dairesi: -MECİDİYEKÖY

 

Vergi Numarası: 2060698899

 

Adresi: Meşrutiyet mahallesi,hacı mansur sokak no : 41 OSMANBEY/ŞİŞLİ-İSTANBUL

 

Mail: [email protected]

 

Gizlilik ve Güvenlik

 

-Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

 

-Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması

 

ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır.

 

-Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle

 

paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu

 

durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi

 

mümkün değildir.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde -Ceremony Tekstil Tic

 

LTD ŞTİ Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

 

Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin -Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede

 

tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur.

 

Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında

 

istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Ceremony Tekstil Tic LTD ŞTİ

 

Meşrutiyet mahallesi,hacı mansur sokak no : 41

 

OSMANBEY/ŞİŞLİ -İSTANBUL

 

+90 (505) 099 89 00

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR